Chuyên mục: Tiến độ dự án

Tiến Độ Thi Công Dự án Cát Tường Phú Hưng

Tiến Độ Thi Công Dự án Cát Tường Phú Hưng  : với tốc độ triển khai thi công khẩn trương, tiến độ sẽ hoàn thành đúng tiến độ và sẽ cập nhật thường xuyên. hiện tại tiến độ thi công dự án Cát Tường Phú Hưng tất cả các tiện ích cơ bản hoàn thành chuyển bị đi vào hoạt động,hệ thống ống cống thoát nước và điện đã thi công hoàn thành.